ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಂತಿ ಸುಶೀಲ ನಾಗಾರಾಜ್ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸಂಸ್ಥೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.